Đặc sản mắm tép dùng để chưng thịt hoặc chấm trực tiếp. Sản phẩm xuất xứ Ba làng – Tĩnh Gia – Thanh Hóa.

Không có kết quả tìm kiếm

Top